Obsługa księgowa

Księgi handlowe

 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych tj. księga główna, księga pomocnicza, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencja dla podatku od towarów i usług
 • Konsultacja wyniku finansowego i podatkowego z klientem
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego comiesięcznych bądź kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz plików JPK
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń do podatku dochodowego
 • Sporządzenie i dostarczenie do GUS wymagalnych sprawozdań statystycznych
 • Sporządzenie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego CIT-8
 • Szczegółowe analizy i raporty finansowe dostosowane do specyfiki firmy
 • Otworzenie ksiąg handlowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem Zakładowego Planu Kont
 • Przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego

Podatkowa książka przychodów i rozchodów

 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w KPiR
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego comiesięcznych bądź kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT-7K, plików JPK
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń do podatku dochodowego
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L
 • Sporządzenie i dostarczenie do GUS wymagalnych sprawozdań statystycznych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Prowadzenie ewidencji przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego comiesięcznych bądź kwartalnych deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz plików JPK
 • Sporządzenie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego zeznania rocznego na druku PIT-28
 • Składanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS za właściciela i pracowników

Kadry i płace

 • Sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło, pasków i raportów RMUA
 • Wyliczanie wynagrodzeń za nadgodziny, pracę w nocy, urlopy, wyliczanie odpraw i ekwiwalentów
 • Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja czasu ich wykorzystania
 • Przejęcie od klienta teczek osobowych lub ich  utworzenie jeśli dokumentacja taka nie była uprzednio prowadzona
 • Bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia i rozwiązania stosunku pracy, zmiany warunków zatrudnienia i innych dokumentów wymaganych przepisami Kodeksu Pracy
 • Informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich i szkoleń BHP
 • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy zatrudnionych pracowników
 • Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych podlegających temu obowiązkowi
 • Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS, sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • Sporządzanie rocznych kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Sprawozdania i raporty finansowe

Typowe wydruki księgowe bardzo często nie są przejrzyste. Tworzymy więc wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe. W zależności od określonych przez Klienta potrzeb przygotowujemy w formie tabel lub wykresów analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji. Między innymi mogą to być:

 • Analizy sprzedaży
 • Analizy płynności finansowej
 • Szczegółowe analizy kosztów

Pomoc przy zakładaniu firmy

 • Przedstawiamy dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz związane z tym formy prowadzenia księgowości
 • Omawiamy wszystkie dostępne formy opodatkowania 
 • Tworzymy i wysyłamy elektronicznie wszystkie dokumenty rejestracyjne
 • Informujemy o pozostałych obowiązkach związanych z prowadzeniem firmy - kasa fiskalna, rachunek bankowy

        GRATIS - usługi te są gratis dla Klientów,                              którzy  podpiszą z nami umowę

 

Usługi dodatkowe

 • Przygotowujemy wnioski kredytowe oraz dokumentację do leasingu
 • Sporządzamy deklaracje z zakresu ochrony środowiska 
 • Reprezentujemy klienta podczas kontroli z Urzędu Skarbowego i ZUS
 • Pomagamy przy opracowaniu i wdrożeniu Zakładowego Planu Kont